Là một trò chơi phổ biến ở Việt Nam, trên mọi vùng miền của đất nước. Tháng 12 năm 2015 kéo co được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại thông qua hồ sơ đa quốc gia của 4 nước: Hàn Quốc, Campuchia, Philippin và Việt Nam. Những cộng đồng kéo co ở Việt Nam thường xuyên tổ chức diễn ra hàng năm ở làng Hương Canh tỉnh Vĩnh Phúc, làng Hữu Chấp tỉnh Bắc Ninh, huyện Gia Lâm quận Long Biên, huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội, người Tày huyện Văn Bàng và người Giáy huyện Sapa tỉnh Lào Cai. Kéo co đã có từ lâu và lưu truyền cho đến ngày nay được tổ chức như một trò chơi sinh hoạt cộng đồng luôn có giá trị tạo sự bình đẳng được truyền lại qua sự truyền khẩu, quan sát hoặc trực tiếp truyền dạy rất độc đáo chủ yếu tập trung ở các vùng đồng bằng Bắc Bộ.